De Orde der Dierenartsen, afschaffen dan maar?

Al sinds geruime tijd is de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) een strijdtoneel waar enkelingen een blok opwerpen tegen elke verandering en strijden tegen zij die inzien dat stilstaan achteruit gaan is. Het is een reflectie van de tweespalt die al jaren bestaat onder Vlaamse dierenartsen met hun 2 syndicaten. Voeg daaraan toe dat sinds enkele jaren een enkeling de dierenartsen bespeelt met verdachtmakingen en je krijgt een nijdig spel onder personen waarin ook de Hoge Raad betrokken raakte en dat ondertussen leidde tot procedures bij de Raad van State.

De Orde der Dierenartsen is opgericht bij Wet in 1950 en bestaat uit een Hoge Raad die 2 belangrijke taken heeft: het opstellen en bijwerken van de Code der Plichtenleer en het adviseren van de Overheid inzake wetgeving die de uitoefening van de diergeneeskunde raken. Daarnaast zien een Nederlandstalige en een Franstalige Gewestelijke Raad toe op de navolging van de Code door de praktijkdierenartsen en bezitten daartoe tuchtbevoegdheid. Elke drie jaar worden respectievelijk 4 of 5 en 3 effectieve raadsleden (dierenartsen) voor de Gewestelijke raden en de Gemengde Raden van Beroep, zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant, verkozen. De Gemengde Raden bestaan daarnaast uit drie beroepsmagistraten en behandelen de tuchtzaken in beroep. De Hoge Raad wordt “gevoed” vanuit de Gewestelijke Raden zodat alle provincies in België vertegenwoordigd worden, aangevuld met een professor van Luik en Merelbeke en voorgezeten door een stemgerechtigde magistraat. Is een specifieke provincie niet vertegenwoordigd onder de raadsleden van de Gewestelijke Raden dan worden aparte verkiezingen georganiseerd binnen die provincie. Ieder raadslid zetelt in principe 6 jaar.

Stellen dat Ordes in het algemeen gewantrouwd worden door hun (verplichte) leden-beroepsbeoefenaars, is een open deur instampen. Dat is niet anders voor de Orde der Dierenartsen. Dat weinig dierenartsen echt weten wat hun Orde doet of een visie hebben over hoe hun Orde zou kunnen evolueren, is ook waar. Verwoede pogingen hebben daarin weinig verandering gebracht. Dat er enkelingen de Vlaamse collega’s blijven bestoken met onwaarheden, helpt de zaak niet vooruit en dat is waarschijnlijk ook de bedoeling.

Sinds oktober 2016, het moment waarop 4 nieuwverkozen raadsleden aantraden bij NGROD, is het hommeles. Het niet willen verkiezen van Raadsleden bij de Hoge Raad, ondanks een dwingende bepaling in de Wet, leidde tot grote onenigheid waarbij de Hoge Raad, ook om andere redenen, meende te moeten optreden. Zodoende werden ook de Waalse collega’s mee het bad ingetrokken. Dat de 4 nieuwelingen verkozen werden door de collega’s ten velde op basis van een stroom aan totaal misleidende berichtgevingen, zorgde voor hoogspanning, waarbij de afscheidnemende legislatuur zonder enig bewijs en op lasterlijke wijze maandenlang beschuldigd werd van fraude, poenschepperij, graaicultuur … Onze eigen kleine Trumpverkiezing, maar dan onder Vlaamse dierenartsen. Fake news nam het een hele tijd terug over van de feiten. Reeds in november 2016 werden snel-snel beslissingen genomen om hetgeen opgebouwd werd in voorgaande legislaturen af te bouwen, zonder nadenken. Dat daardoor de lidgelden niet geïnd geraken ondanks een performant IT systeem, is tekenend. Hier en daar hoor je stemmen opgaan onder practici om het lidgeld zelfs niet te betalen tot de Orde uitlegt wat er aan de hand is. Zij die op de barricades stonden voor meer openheid en communicatie blinken vandaag alleszins uit in stilte. Waar blijven trouwens de resultatenrekening van de NGROD voor 2016 en 2017 en wanneer zien we een begroting voor 2018? Een begroting voor 2017 was er alvast niet. De luidroepende stuurlui kropen aan het roer … en joegen het schip de klippen op. Ondertussen namen 2 (misschien zelfs 3) raadsleden ontslag en zijn 2 vaste medewerkers van het secretariaat van de NGROD door de tergende manier van werken van enkele nieuwelingen en overblijvers mentaal gekraakt. Een regelrechte schande!

Gezien de loopgravenoorlog binnen de NGROD en het juridische getouwtrek tussen sommige raadsleden van de NGROD en de Hoge Raad, functioneert de Orde niet. Zowel de NGROD als de Hoge Raad kunnen hun rol niet spelen en een oplossing lijkt verder weg dan ooit. Niemand lijkt raad te weten. Nieuwe verkiezingen uitschrijven brengt vermoedelijk geen soelaas want je vraagt onwetende praktijkdierenartsen opnieuw te stemmen op collega’s – wie wil zich trouwens kandidaat stellen? –  in een context die ze totaal niet begrijpen.

De enige andere optie die overblijft, is de Overheid te vragen de wetgeving aan te passen en de Orde der Dierenartsen op te doeken. Onze Orde dient de laatste jaren alleen als forum voor enkelingen die vooral met zichzelf bezig zijn en niet met het gemeenschappelijk belang van alle dierenartsen. Daar waar de Orde vooral garant zou moeten staan voor het goede imago van onze ganse beroepsgroep, is het omgekeerde waar. Als zelfs de nationale pers vraagt wat er scheelt dan weet je dat we als beroepsgroep met de broek op de knieën staan. Eens de Orde is opgedoekt, kunnen de activa verkocht worden (een pand aan Nederlandstalige en een pand aan Franstalige zijde) om het ontslagen en ziek personeel te vergoeden. De Overheid kan dan, net zoals in Nederland, een tuchtcollege oprichten binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid waar juristen tuchtstraffen kunnen uitspreken over dierenartsen op basis van een door hen opgestelde Code der Plichtenleer.

Als dat waarheid zou worden, zullen vele dierenartsen met weemoed terugdenken aan hun eigen Orde waar tuchtzaken behandeld werden door ervaren collega’s en dat op basis van een door dierenartsen opgestelde Code.

cropped-cropped-dsc6596-12.jpg

Advertenties

Een gedachte over “De Orde der Dierenartsen, afschaffen dan maar?

 1. Declerck Frank

  lijkt mij een heerlijk idee !
  gezien het strafwetboek voorzien is van Art 458, zie ik niet in wat het nut ve Orde is.
  De eerste collega die nut ondervonden heeft vd Orde ( behalve: hij/zij die zetelde en uren kon aanrekenen en ook nog een extra lijntje op zijn doodsbrief heeft) , moet ik nog ontmoeten.
  Jaarlijks betalen…..voor wat?
  Ik voel mij in 12 jaar verplichte betalingen, nooit gesteund/gesterkt door de idee ” er is een orde”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s