Over email-adressen en teflon

Aan alle Vlaamse dierenartsen (van goede wil),

Ik heb de laatste maanden al heel vaak mijn naam (en die van andere raadsleden) zien verschijnen in e-mails gericht aan collega’s op de Faculteit, aan de decaan, ja zelfs de rector van de UGent, in de newsletters en krant van IV-DB. Ook nu weer (nu werd er zelfs een Wet naar mij vernoemd…).

Nooit eerder heb ik gereageerd ook al stond elk van deze communicaties vol verdraaide waarheden en flagrante leugens, ook al was ik telkens weer gechoqueerd door de schandelijke inhoud én door reacties die anoniem gepost worden, vermoedelijk vaak door mensen die mij en de andere geciteerden geeneens persoonlijk kennen. Elke voorzitter van de Orde wordt –  terecht – verwacht te verzoenen, niet te polariseren. Vandaag heb ik beslist wél te reageren, niet anoniem uiteraard en ook niet om te polariseren, wel om wat toelichting te geven en enkele bedenkingen te maken.

De NGROD heeft voor elke dierenarts een uniek e-mailadres gecreëerd om op goedkope, snelle en (kost)efficiënte manier te kunnen communiceren én elektronische verkiezingen te kunnen organiseren. PUNT. Hadden we dat kunnen doen op basis van de bestaande e-mailadressen van de dierenartsen: uiteraard… maar we hebben ze niet. Ondanks de vraag in vele (nog per post verstuurde) nieuwsletters én ondanks de deontologische verplichting beschikt de NGROD momenteel slechts over een functioneel mailadres van ongeveer 60% van de leden… Zonder e-mailadres van (zo goed als) alle leden kunnen we als NGROD niet als een moderne organisatie functioneren, en dat is toch wat elk lid terecht van zijn Orde mag verwachten, niet? En dus werd er gekozen voor het aanmaken van een uniek e-mailadres voor elke dierenarts. Elke dierenarts kan, op heel eenvoudige manier, vanuit dit performante systeem de ontvangen NGROD-mails automatisch laten doorsturen naar een ander adres. Kan de NGROD de mails van de leden nalezen… uiteraard niet. Wie bedenkt zoiets?

De NGROD vraagt via de vernieuwde website om in de databank uw professionele activiteiten (eventueel interesses) achter te laten. PUNT. Om u te controleren? Wie bedenkt zoiets? Een goed ingevulde databank zal de Vlaamse dierenartsen o.a. eindelijk de kans geven om bv. een dossier als dat van de plethora grondig aan te kaarten. Nu moeten we in elke plethora-discussie van bij de start al met rode kaken toegeven dat we zelfs niet weten hoeveel dierenartsen actief zijn in de praktijk in Vlaanderen, hoeveel dierenartsen actief zijn in deze of gene sector … m.a.w. elke poging tot het vinden van een opening in de saga van de plethora is  al direct onmogelijk door een gebrek aan essentiële gegevens. Vandaar de beleefde vraag om uw (afgeschermde!) gegevens achter te laten. PUNT.

Blijkbaar denken sommigen dat misleidende communicatie ons beroep vooruit helpt, dat collega’s demoniseren alle zorgen en uitdagingen uit ons beroep wegneemt. Iedereen kiest uiteraard de leiders die hij of zij wil maar toch deze bedenking: als ik straks als voorzitter van de NGROD verdwenen zal zijn, of beter nog (volgens sommigen) als straks de NGROD niet meer bestaat, zullen dan alle problemen uit ons beroep plots verdwenen zijn? Zal dan de plethora (ik zat nog op de middelbare school toen de discussie daarover 30 jaar terug startte) niet meer bestaan, zullen dan de tarieven in de diergeneeskunde spectaculair stijgen, zal dan het depotrecht bij de dierenartsen blijven, zal dan de overheid gewillig met de dierenartsen aan tafel gaan zitten om te luisteren naar hun noden en wensen en ze in te willigen, zullen dan de vacaties en de verloning van de DMO-ers exponentieel stijgen, zullen dan de landbouworganisaties de dierenartsen met heel veel respect prijzen voor hun kennis en kunde, zullen jonge dierenartsen dan dik betaald worden en zal het schijnzelfstandigenstatuut dan verdwenen zijn, zal de maatschappij dan niet meer naar de dierenartsen wijzen in de discussie rond de antimicrobiële resistentie, zal men dan aan dierenartsen denken als beschermers van het dierenwelzijn, de volksgezondheid en de diergezondheid, zal dan …?

Ik heb de laatste jaren geprobeerd luidop na te denken over de diergeneeskunde (zie https://sarnedevliegher.wordpress.com), heb het aangedurfd om de leiding te nemen over de NGROD om deze vanuit een duidelijke visie klaar te maken voor de toekomst, om hem communicatiever, efficiënter, transparanter te maken om de geloofwaardigheid van de dierenartsen beter dan ooit te kunnen verdedigingen, heb me samen met een team van fantastische collega’s geëngageerd om de Vlaamse dierenartsen te vertegenwoordigen en te werken aan een betere diergeneeskundige toekomst …  maar realiseer me ondertussen dat je van “teflon en beton” moet zijn om dat te overleven. En dat ben ik niet.

Advertenties

6 Comments

 1. Beste voorzitter,
  Beste Sarne,

  Wat sommigen ook mogen beweren …
  Hoeveel gazetjes de brievenbussen van dierenartsen ook zullen vullen …
  Jij hebt een visie en een mening.
  Je probeert te overtuigen met duidelijke argumenten en je luistert.
  Je denkt ALTIJD positief en vooruit.
  Soms ben je gefrustreerd, kwaad, val je uit je rol.
  Dat alles maakt je gewoon een mens van vlees en bloed.
  Een mens wiens mening ik respecteer, maar zeker niet altijd volg.
  Ik ben blij dat je niet van beton en teflon bent.
  Want dat zou je onmenselijk maken.
  PUNT

  Respect!
  Karin

 2. Beste Sarne,

  Erg jammer van de vloed aan negatieve en vooral te betreuren incognito reacties die over je heen worden gestort (niemand verdient het , maar het is een eerste betonlaagje 😉 ) en de schamele beschikking over digitale connecties binnen het corps (beetje teflon dicht behoorlijk al prefereer ik kemp), maar alweer een mail adres vind ik er over. De brief met code ligt hier naast mij. Ik aarzel omdat je het mijne al hebt.

  Welke collega heeft dezer tijden geen mail adres? 100% heeft er minstens één. Voor minder hoef je niet te gaan.

  Aan wie ligt het dat je die 40% zogenaamde internetloze echtverbrekers geen adres kan ontfutselen? Aan die andere 60%? Aan die 40%? Altijd de ander.
  Dan maar iedereen een nieuw adres opleggen, -dringen, door het strot rammen vind ik niet leuk. Zelfs al kan ik de mails doorsturen naar.
  Dat had anders gekund door die 40% afvallige zondaars een uniek adres te bezorgen. Voilà.

  En natuurlijk gaan jullie onze mails niet nalezen. Dat doen de CIA, NSA, MOSSAD en andere wel. 😉

  Alle leden zijn “verplichte” NGROD-klanten. Werk daar eens aan naar analogie in NL Lidgeld kan dan makkelijk x5 en je verliest slechts 40% van je klanten waar je toch geen bericht aan sturen kan.

  Inloggen met mijn nieuw E-mail adres is één van de goede voornemens in 2016.

  Alvast een prettig eindejaar!

  Groeten,

  Kristof Van Hoye

 3. Beste Ludo,

  Je werd niet voorlopig geschorst omdat je nu en dan een andere mening had.
  Bij alle lastige punten was de stemming steeds in je nadeel.
  Jouw andere mening had dus, spijtig voor jou, nooit een impact op de te nemen beslissingen.
  Ja, die voorlopige schorsing werd teniet gedaan, maar alleen omdat er gewoon geen wetten bestaan om iemand uit de raad te zetten.
  Je zorgde voor zoveel tumult, lapte alle regels aan je laars, schond het beroepsgeheim, achtervolgde mensen ( of liet ze achtervolgen) om ze te fotograferen, uitte bedreigingen, … Maw je maakte raadsvergaderingen, dagvaardingen en normaal samenwerken onmogelijk!
  Daarom werd er geprobeerd om,ondanks het ontbreken van de nodige wetten, je op zijn minst tijdelijk uit de raad te verwijderen, tot de zaak ten gronde zou kunnen gepleit worden. Want praten en onderhandelen hadden we allemaal al geprobeerd.

  Dat gaat nu niet meer, de zaak ten gronde behandelen … Je liet je uitschrijven … Van de lijst verwijderen … Je beoefent de dgk niet (meer) … Maar de heilige waarheid over ons beroep blijf je wel verkondigen. Begrijpe wie begrijpe kan!

  Voor extra kerstinkopen heb ik geen tijd … Wie ooit in de orde zetelde weet goed genoeg dat klachtendossiers behandelen allerminst een kassa-kassa effect teweegbrengen, ze verbruiken vnl veel tijd!
  Voorzitter zijn, ja dat is waar, dat brengt iets meer centen op. Maar de prijs moet je daarvoor wel betalen. Ik ken geen enkel gezin dat ooit blij was met de verkiezing tot voorzitter van zijn of haar partner!

  Bij deze een oproep aan alle collega’s met een visie op de toekomst van ons beroep. Stel je kandidaat voor de volgende verkiezingen!
  Het is tijd om positief verder te werken en de gelederen te sluiten, het gehakketak te stoppen!
  Ga er wel niet vanuit dat je er rijk van wordt, de onkostenvergoeding en de zitpenningen zorgen er wel voor dat het verlies dat ontstaat door afwezigheid in je praktijk, gezin, … redelijk gecompenseerd wordt. Anders houdt inderdaad zelfs geen gek van teflon en beton het vol!

  Mvg
  Karin

  PS Wel HEEL HEEL HEEL erg flauw dat mijn reactie en die van Sarne verwijderd werden van de ivdb site nietwaar?

 4. Beste allemaal,

  Volgens Wikipedia zijn “Collega’s” personen die uitsluitend verenigd zijn om een gezamenlijk doel te bereiken, waarbij de capaciteiten van iedere collega om dit doel te bereiken, door de anderen worden gerespecteerd. Het begrip is afgeleid van het Latijnse werkwoord colligere, hetgeen verzamelen of bijeenbrengen betekent.

  Misschien moet een aantal onder jullie hier eens over nadenken?

  Het valt me op dat sommige reacties niet op de IVDB website worden gepost…. merk ik daar enige vorm van censuur?

 5. De blog van Sarne
  Ik ben toch eens gaan kijken op de blog van Prof. Dr. Sarne De Vliegher. Ben nooit happig geweest op blogs en op sociale netwerken. Maar het is belangrijk om de argumentatie van iedereen, niet alleen door te nemen, maar ook te begrijpen. Het is duidelijk dat de voornemens van de voorzitter van de Orde met de toekomst van het beroep, stoelen op bestwil, vooruitgang, meegaan met de tijd. Het bericht is goed ontvangen, en begrepen. Maar toch zijn er bedenkingen, en bedenkingen die leiden tot tegenkanting. Tegenkanting, ja, maar niet uit principe.
  Nochtans is zulke tegenkanting een gevaar om als reactionair te worden bestempeld maar ik blijf bij mijn standpunt. En tot vandaag nog –morgen misschien niet meer– bestaat nog de vrijheid van mening en vrijheid van meningsuiting. Het is voor onze samenleving gezond dat beslissingen worden aangevochten: het zorgt voor een evenwichtige koers. Sommigen vinden het spijtig dat het syndicale landschap in Vlaanderen gesplitst is, en dat het diergeneeskundig beroep niet met één stem spreekt. Maar dat is onze samenleving: diversiteit wordt alom gepredikt, en vluchtelingen zorgen voor nog meer diversiteit. Vrijheid van mening is ook diversiteit.
  Diversiteit in het syndicale landschap in Vlaanderen, betekent niet dat consensus nooit mogelijk is als de noodzaak het vereist. Het syndicale landschap in Vlaanderen kan een gezamenlijke stem laten horen als het hoort. Systematische tegenkanting is geen doel op zichzelf.
  Voor wat betreft het verplichtte e-mail adres, nieuwe telg van de NGROD is er geen consensus: hierover meer uitleg.
  Iedereen kent nu het verhaaltje van de gekookte kikker: eerst zacht lauw water, dat warmer en warmer wordt, maar heel langzaam dan. Uiteindelijk sterft de kikker, gekookt. In kokend water gegooid was de kikker met een sprong, en een brandwonde van tweede graad er goedkoper vanaf gekomen.
  Informatica heb ik van in het prille begin zien evolueren. Heel vroeg begreep men het gevaar van informatica bestanden, en de bedreiging voor het privé leven. De, nu belachelijk verouderde, wet op de privacy is toen ontstaan. Nu wordt deze wet enkel nog gebruikt om het lastig te maken om, dikwijls volkomen onschuldig, bestanden en listings over te maken als het nuttig is, om volkomen ongestraft door iedereen omzeild te kunnen worden, en voor de overheden om geamendeerd te worden. Voor de rest is deze wet volledig voorbijgestreefd en beschermt het individu op geen enkele manier.
  Ons doen en laten wordt dag na dag geregistreerd op alle manieren. Google vertelt ons dat het enkel de bedoeling heeft om ons meer gerichte advertising te versturen, om ons niet te ambeteren met nutteloze advertenties… alleee zeg! Waarom is Google gratis, waarom is Google zo hoog beursgenoteerd? En facebook dan? en linke Nadine (LinkedIn) dan, die al meer dan een maand zit te zagen omdat een zeker Jef den Bult het ten zeerste op prijs zou stellen dat ik vriendje word…
  Betalingen met bankkaart, kortingkaarten in grootdistributie. Elektronische badges onthouden tot in het oneindige wanneer en hoeveel keer ik een deur heb opengedaan.
  Onthouden tot in het oneindige: want vergeten zal het bestand niet, nooit: daar zorgt ‘”the cloud” voor: zelfs een atoombom kan dit geheugen nooit meer wissen!
  Ik schreef me ooit uit bij Facebook: ik kreeg als antwoord: “tot ziens mijnheer Van Lierde, als u ooit terug komt, dan hoeft u maar te klikken op …” ‘k weet het niet meer, “en uw site wordt in de oorspronkelijke staat hersteld”
  En nu een nieuw bestand: NGROD, waar allerlei gegevens over mij zullen opgenomen worden, verplicht op straffe van sancties. Och ’t is maar een kleintje. Maar vele kleintjes maken een groot, na lange tijd: denk aan de kikker.
  We kunnen verwachten, ook al is het geen zekerheid, dat al die bestanden om bestwil gebruikt worden de dag van vandaag. Ook al ondervinden we dat het soms heel nadelig kan zijn, reeds nu. In onze huidige samenleving. Maar stel dat onze samenleving ingrijpend veranderd, en dat al deze bestanden in verkeerde handen vallen?
  Ons doen en laten in de jaren van vrije meningsuiting kan ons dan lelijke parten spelen.
  Is het duidelijk waarom ik zo argwanend ben met een tool, in de handen van de NGROD, zogezegd, enkel gecreëerd om mij ten dienste te zijn?
  De aanslagen in Parijs zullen tot gevolg hebben dat al onze internationale verplaatsingen zullen geregistreerd worden, antibioticaresistentie zal ons antibiotica voorschrijfgedrag registreren, en waarom dit niet uitbreiden voor alle geneesmiddelen?
  Niet alle dierenartsen volgen bijscholing: onze bijscholingen zullen elektronisch geregistreerd worden. Sommigen slapen op bijscholing (terecht soms): zal ons slaapgedrag automatisch geregistreerd worden?
  Europa voorziet een verordening omtrent de capaciteit van de spoelbak van de WC (http://susproc.jrc.ec.europa.eu/toilets/docs/Technical_report_Ecolabel_May_2013a_revised_final.pdf) (EU Ecolabel and Green Public Procurement for Toilets): Komt big brother ook in de kleinste kamer van onze woning kijken?
  Tijdens de dioxine crisis werd er gefraudeerd met oliën in de voeding: sindsdien registreert tot het kleinste frietkot al wat binnenkomt en buitengaat.
  Enzovoort, enzovoort. Allemaal met de beste bedoelingen, en individueel gezien verantwoord: tegenkanting tegenover deze maatregelen geeft de indruk van fraude goedkeuring. Nog een, een laatste: de verplichte registratie van patiëntenfiches, behandelingen… straks voorzien in de Deontologie …
  Stop !!!
  Nee, nog eentje: waarom, na deleten van een bestand, blijft het bestand nog op de computer bestaan? Had het niet anders gekund? En nog eentje: terroristen gebruiken anonieme telefoonkaarten. Anonieme telefoonkaarten verdwijnen dus VOOR IEDEREEN. Terroristen en drugsbaronnen gebruiken illegale financiële circuits: op alle manieren wordt baar geld vervangen door bankkaarten. Bedragen boven 5000€ mogen niet meer met baar geld: VOOR IEDEREEN
  Stilaan en ongemerkt (cfr. de kikker) ontstaat een immense populatie onschuldige schapen die kunnen geplukt worden door de overheid, en door groot en klein banditisme die toch alle reglementen aan hun laars lappen en niet aarzelen om, de wapens in de hand, ongestoord hun goesting te doen.
  Dit alles heb ik met lede ogen moeten aanschouwen sinds 1947, mijn geboortejaar.
  Mvg, Collega Henri Van Lierde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s