Over email-adressen en teflon

Aan alle Vlaamse dierenartsen (van goede wil),

Ik heb de laatste maanden al heel vaak mijn naam (en die van andere raadsleden) zien verschijnen in e-mails gericht aan collega’s op de Faculteit, aan de decaan, ja zelfs de rector van de UGent, in de newsletters en krant van IV-DB. Ook nu weer (nu werd er zelfs een Wet naar mij vernoemd…).

Nooit eerder heb ik gereageerd ook al stond elk van deze communicaties vol verdraaide waarheden en flagrante leugens, ook al was ik telkens weer gechoqueerd door de schandelijke inhoud én door reacties die anoniem gepost worden, vermoedelijk vaak door mensen die mij en de andere geciteerden geeneens persoonlijk kennen. Elke voorzitter van de Orde wordt –  terecht – verwacht te verzoenen, niet te polariseren. Vandaag heb ik beslist wél te reageren, niet anoniem uiteraard en ook niet om te polariseren, wel om wat toelichting te geven en enkele bedenkingen te maken.

De NGROD heeft voor elke dierenarts een uniek e-mailadres gecreëerd om op goedkope, snelle en (kost)efficiënte manier te kunnen communiceren én elektronische verkiezingen te kunnen organiseren. PUNT. Hadden we dat kunnen doen op basis van de bestaande e-mailadressen van de dierenartsen: uiteraard… maar we hebben ze niet. Ondanks de vraag in vele (nog per post verstuurde) nieuwsletters én ondanks de deontologische verplichting beschikt de NGROD momenteel slechts over een functioneel mailadres van ongeveer 60% van de leden… Zonder e-mailadres van (zo goed als) alle leden kunnen we als NGROD niet als een moderne organisatie functioneren, en dat is toch wat elk lid terecht van zijn Orde mag verwachten, niet? En dus werd er gekozen voor het aanmaken van een uniek e-mailadres voor elke dierenarts. Elke dierenarts kan, op heel eenvoudige manier, vanuit dit performante systeem de ontvangen NGROD-mails automatisch laten doorsturen naar een ander adres. Kan de NGROD de mails van de leden nalezen… uiteraard niet. Wie bedenkt zoiets?

De NGROD vraagt via de vernieuwde website om in de databank uw professionele activiteiten (eventueel interesses) achter te laten. PUNT. Om u te controleren? Wie bedenkt zoiets? Een goed ingevulde databank zal de Vlaamse dierenartsen o.a. eindelijk de kans geven om bv. een dossier als dat van de plethora grondig aan te kaarten. Nu moeten we in elke plethora-discussie van bij de start al met rode kaken toegeven dat we zelfs niet weten hoeveel dierenartsen actief zijn in de praktijk in Vlaanderen, hoeveel dierenartsen actief zijn in deze of gene sector … m.a.w. elke poging tot het vinden van een opening in de saga van de plethora is  al direct onmogelijk door een gebrek aan essentiële gegevens. Vandaar de beleefde vraag om uw (afgeschermde!) gegevens achter te laten. PUNT.

Blijkbaar denken sommigen dat misleidende communicatie ons beroep vooruit helpt, dat collega’s demoniseren alle zorgen en uitdagingen uit ons beroep wegneemt. Iedereen kiest uiteraard de leiders die hij of zij wil maar toch deze bedenking: als ik straks als voorzitter van de NGROD verdwenen zal zijn, of beter nog (volgens sommigen) als straks de NGROD niet meer bestaat, zullen dan alle problemen uit ons beroep plots verdwenen zijn? Zal dan de plethora (ik zat nog op de middelbare school toen de discussie daarover 30 jaar terug startte) niet meer bestaan, zullen dan de tarieven in de diergeneeskunde spectaculair stijgen, zal dan het depotrecht bij de dierenartsen blijven, zal dan de overheid gewillig met de dierenartsen aan tafel gaan zitten om te luisteren naar hun noden en wensen en ze in te willigen, zullen dan de vacaties en de verloning van de DMO-ers exponentieel stijgen, zullen dan de landbouworganisaties de dierenartsen met heel veel respect prijzen voor hun kennis en kunde, zullen jonge dierenartsen dan dik betaald worden en zal het schijnzelfstandigenstatuut dan verdwenen zijn, zal de maatschappij dan niet meer naar de dierenartsen wijzen in de discussie rond de antimicrobiële resistentie, zal men dan aan dierenartsen denken als beschermers van het dierenwelzijn, de volksgezondheid en de diergezondheid, zal dan …?

Ik heb de laatste jaren geprobeerd luidop na te denken over de diergeneeskunde (zie https://sarnedevliegher.wordpress.com), heb het aangedurfd om de leiding te nemen over de NGROD om deze vanuit een duidelijke visie klaar te maken voor de toekomst, om hem communicatiever, efficiënter, transparanter te maken om de geloofwaardigheid van de dierenartsen beter dan ooit te kunnen verdedigingen, heb me samen met een team van fantastische collega’s geëngageerd om de Vlaamse dierenartsen te vertegenwoordigen en te werken aan een betere diergeneeskundige toekomst …  maar realiseer me ondertussen dat je van “teflon en beton” moet zijn om dat te overleven. En dat ben ik niet.

Advertenties